NAPASSTUDIO NAPASSTUDIO

N A P A S

S T U D I O

ALL OVERSEAS PRE-WEDDING ALBLUMS

null

null

null

null

null

null

null

null

nullญี่ปุ่น(เอเชีย)  75,900 บ./วัน จาก 99,900 บ./วัน

ปารีส(ยุโรป)  149,900 บ./2 วัน จาก 179,900 บ./2วัน

พิเศษ!!! จองคิวต่างประเทศวันนี้ แถมฟรี ถ่ายพรีเวดดิ้งในสตูดิโอ มูลค่า 19,900 บ.


โปรโมชั่นการถ่ายภาพ OVERSEAS PRE-WEDDING ในช่วงเวลาอื่นๆ ที่เลือกเองได้

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเวียดนาม อาเซียน ราคา 55,900 บ./วัน

(สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•มีบริการรถรับส่งตามสถานที่ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งญี่ปุ่น(เอเชีย) ราคา 99,900 บ./วัน

(ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน)

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•เดินทางโดย Metro  หรือ Uber เท่านั้น เนื่องจากที่จอดรถในเมืองหายาก

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งปารีส(ยุโรป) ราคา 179,900 บ./วัน

(ฝรั่งเศส อิตาลี )

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•เดินทางโดย Metro  หรือ Uber เท่านั้น เนื่องจากที่จอดรถในเมืองหายาก

OVERSEA PRE-WEDDING[เบื้องหลังถ่ายพรีเวดดิ้งต่างประเทศ]

PRE-WEDDING IN JAPAN [ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้งญี่ปุ่น]

PRE-WEDDING IN PARIS [ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้งปารีส]


ญี่ปุ่น(เอเชีย)  75,900 บ./วัน จาก 99,900 บ./วัน

ปารีส(ยุโรป)  149,900 บ./2 วัน จาก 179,900 บ./2วัน

พิเศษ!!! จองคิวต่างประเทศวันนี้ แถมฟรี ถ่ายพรีเวดดิ้งในสตูดิโอ มูลค่า 19,900 บ.


โปรโมชั่นการถ่ายภาพ OVERSEAS PRE-WEDDING ในช่วงเวลาอื่นๆ ที่เลือกเองได้

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเวียดนาม อาเซียน ราคา 55,900 บ./วัน

(สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•มีบริการรถรับส่งตามสถานที่ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งญี่ปุ่น(เอเชีย) ราคา 99,900 บ./วัน

(ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน)

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•เดินทางโดย Metro  หรือ Uber เท่านั้น เนื่องจากที่จอดรถในเมืองหายาก

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งปารีส(ยุโรป) ราคา 179,900 บ./วัน

(ฝรั่งเศส อิตาลี )

•มีบริการชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวสำหรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านละ 1 ชุด
•มีบริการแต่งหน้าและทำผม
•นำชุดมาเปลี่ยนเองกี่ชุดก็ได้
•เดินทางโดย Metro  หรือ Uber เท่านั้น เนื่องจากที่จอดรถในเมืองหายาก

PRE-WEDDING IN ROME [ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้งโรม]

PRE-WEDDING IN HOI AN [ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้งฮอยอัน]

BLOG [ชี้เป้าโลเคชั่นถ่ายพรีเวดดิ้งสุดฮิต  by NAPASSTUDIO]


ญี่ปุ่น(เอเชีย)  75,900 บ./วัน จาก 99,900 บ./วัน

ปารีส(ยุโรป)  149,900 บ./2 วัน จาก 179,900 บ./2วัน

พิเศษ!!! จองคิวต่างประเทศวันนี้ แถมฟรี ถ่ายพรีเวดดิ้งในสตูดิโอ มูลค่า 19,900 บ.